Tin tức

CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM THÀNH ĐÔNG

 

  • Khám nội soi tai mũi họng lần đầu: 300.000
  • Nội soi tái khám: từ 120.000 đến 250.000 
  • Khám nội soi tai mũi họng trẻ em: từ 150.000 đến  250.000

 

 

 

                           

 

 

 


 

 

 

c